Dịch vụ tư vấn tổ chức các hội thảo chuyên đề pháp luật (“Gói dịch vụ số 3”)

Ngày đăng: 09/11/2020

Đáp ứng nhu cầu trang bị thêm kiến thức pháp lý cần thiết cho Bộ máy nhân sự của Doanh nghiệp, S.U.N Việt Nam có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề cho các Doanh nghiệp.

Mức phí dịch vụ pháp lý chung được đề xuất như sau:

STT Nội dung Đơn vị tính Đơn giá (VNĐ) Ghi chú
1 Chi phí biên soạn tài liệu Trang 500.000  
2 Phí thuyết trình Diễn giả cấp Nhà nước Giờ 1.000.000  
Diễn giả quốc tế Giờ 3.000.000  
Luật sư quốc tế Giờ 3.000.000  
Chuyên gia tài chính và các công ty kiểm toán Giờ 3.000.000  

(Báo phí trên có thể thay đổi tùy theo tính chất và mức độ phức tạp của các chuyên đề pháp luật tại hội thảo).

Phí dịch vụ pháp lý nêu trên chưa bao gồm chi phí đi lại, ăn ở của các diễn giả và chưa bao gồm thuế GTGT 10% sẽ được tính trên hóa đơn do chúng tôi phát hành.

TOP
(84 4) 3766 0555
(84 4) 3766 0555