Luật sư tư vấn, giải quyết tranh chấp doanh nghiệp uy tín

Ngày đăng: 11/10/2020

Chúng tôi tư vấn hỗ trợ quý doanh nghiệp những vấn đề cơ bản sau   :

– Điều kiện, thủ tục thành lập, mua bán, thay đổi, chia tách, sáp nhập công ty

– Các quy định về quản trị nội bộ doanh nghiệp

– Giải quyết tranh chấp nội bộ, giải quyết các vấn đề khó trong quá trình điều hành doanh nghiệp

– Các quy định xử phạt hành chính trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp

– Các quy định chính sách về thuế của doanh nghiệp

– Các quy định về xin giấy phép con trong quá trình hoạt động

– Các quy định về lưu thông hàng hóa, điều kiện để hàng hóa được phép lưu thông và cung cấp ra thị trường….

Các vấn đề chúng tôi nêu trên chỉ là những vấn đề cơ bản nhất trong lĩnh vực Luật doanh nghiệp. Chúng tôi phục vụ tư vấn bao gồm những không giới hạn tất cả các vấn đề thuộc sự điều chỉnh của pháp luật doanh nghiệp, thương mại tại Việt Nam.

Cụ thể hơn: 

– Tư vấn thủ tục thành lập công ty: Tư vấn quy định của luật doanh nghiệp về loại hình công ty, vốn điều lệ, thủ tục thành lập doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh. Chúng tôi hỗ trợ tư vấn chọn loại hình doanh nghiệp cho phù hợp.

– Tư vấn các vấn đề pháp lý sau khi thành lập công ty: Tư vấn các thủ tục phát hành hóa đơn, kiểm tra trụ sở, khai thuế, giải quyết các khúc mắc về thuế – tài chính, tư vấn quản trị nội bộ doanh nghiệp…

– Tư vấn soạn thảo, giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại: Tư vấn soạn thảo các loại hợp đồng thương mại, tư vấn lựa chọn hình thức giải quyết tranh chấp thương mại, tư vấn các bước để giải quyết tranh chấp…

– Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động: Có rất nhiều các vấn đề pháp lý có thể phát sinh trong quá trình hoạt động mà bạn không biết cách giải quyết. Ví dụ như: Xin các loại giấy phép, công bố chất lượng sản phẩm, xuất nhập khẩu…

– Tư vấn thay đổi thông tin trên đăng ký kinh doanh

– Tư vấn tạm ngừng kinh doanh, giải thể, phá sản doanh nghiệp

– Tư vấn chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp

– Tư vấn các vấn đề quyền lợi của doanh nghiệp với người lao động, cách thức giải quyết tranh chấp và đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp…

– Các vấn đề khác thuộc lĩnh vực luật doanh nghiệp – thương mại – kinh doanh.

TOP
(84 4) 3766 0555
(84 4) 3766 0555