Luật sư nhà đất tư vấn pháp luật đất đai

Ngày đăng: 11/10/2020

Đất đai là một trong những lĩnh vực pháp luật có nhiều quy định nhất, cũng là một trong những lĩnh vực phát sinh nhiều tranh chấp nhất. Cái khó khi xử lý các tranh chấp đất đai là nguồn gốc sử dụng kéo dài, văn bản pháp luật thay đổi, các căn cứ pháp lý trong giao dịch hơi hợt do sự thiếu hiểu biết của người mua – bán…Cũng vì thế nên các tranh chấp về đất đai thường rất kéo dài và khó giải quyết! 

Hệ thống pháp luật của Việt Nam về đất đai quy định khá chồng chéo và thiếu hiệu quả. Hàng trăm văn bản luật, dưới luật bao gồm các thông tư, nghị định, thông tư liên tịch, nghị quyết, quyết định…hướng dẫn thi hành dẫn đến sự khó khăn trong quá trình tìm hiểu và giải quyết các tranh chấp liên quan đến đất đai.

S.U.N Lawfirm, với gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp luật đất đai, hiện đang cung cấp rất nhiều dịch vụ tư vấn pháp luật đất đai đa dạng, nhanh chóng, hiệu quả, tối ưu và tiết kiệm chi phí! 

Pháp luật đất đai trong lòng bàn tay bạn! Nhấc máy và gọi ngay cho Luật sư .

TOP
(84 4) 3766 0555
(84 4) 3766 0555