09/11/2020 573

Dịch vụ tư vấn thường xuyên (Gói dịch vụ số 1)

S.U.N Việt Nam sẽ cung cấp gói dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên cho Doanh nghiệp đối với tất cả các vấn đề pháp lý liên quan đến tổ chức, hoạt động của Doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam, ngoại trừ các dịch vụ pháp lý được tính theo từng vụ việc cụ thể.

Xem chi tiết
Dịch vụ tư vấn thường xuyên (Gói dịch vụ số 1)

09/11/2020 583

Dịch vụ tư vấn theo vụ việc (“Gói dịch vụ số 2”)

Doanh nghiệp sử dụng gói dịch vụ pháp lý nào S.U.N Việt Nam sẽ đề xuất mức phí dự tính cho gói dịch vụ đó.

Xem chi tiết
Dịch vụ tư vấn theo vụ việc (“Gói dịch vụ số 2”)

09/11/2020 656

Dịch vụ hỗ trợ pháp lý trong quá trình đàm phán vốn vay

Dựa trên phạm vi công việc được trao đổi và xácđịnh giữa S.U.N Việt Nam cũng như thời gian và kĩ năng cần thiết để cung cấp dịch vụ, S.U.N Việt Nam đề xuất mức phí dịch vụ cho dịch vụ Hỗ trợ pháp lý trong đàm phán vốn vay cho Doanh nghiệp trên cơ sở các hợp đồng cụ thể.

Xem chi tiết
Dịch vụ hỗ trợ pháp lý trong quá trình đàm phán vốn vay

09/11/2020 661

Dịch vụ tư vấn tổ chức các hội thảo chuyên đề pháp luật (“Gói dịch vụ số 3”)

Đáp ứng nhu cầu trang bị thêm kiến thức pháp lý cần thiết cho Bộ máy nhân sự của Doanh nghiệp, S.U.N Việt Nam có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề cho các Doanh nghiệp.

Xem chi tiết
Dịch vụ tư vấn tổ chức các hội thảo chuyên đề pháp luật (“Gói dịch vụ số 3”)
TOP
(84 4) 3766 0555
(84 4) 3766 0555