ĐIỀU KIỆN HƯỞNG ÁN TREO

Ngày đăng: 10/11/2020

Câu hỏi:

Tôi có một câu hỏi muốn nhận được sự tư vấn như sau: Con tôi hiện nay 18 tuổi, đang bị tạm giam về tội trộm cắp tài sản. Cháu đã tham gia trộm số tiền là 30 triệu đồng. Cháu mới chỉ phạm tội lần đầu, gia đình tôi đã trả hết số tiền mà cháu đã trộm. Nay cháu sắp bị đưa ra tòa, tôi muốn hỏi là có khả năng cháu được hưởng án treo hay không? Gia đình xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Chào bạn, câu hỏi của bạn thuộc lĩnh vực tư vấn Luật Hình sự, với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:

Theo như bạn đã trình bày, con bạn đã trộm cắp tài sản của người khác, là một tội xâm phạm sở hữu. Được quy định tại điều 173, Bộ luật hình sự năm 2015 như sau:

“Điều 173. Tội trộm cắp tài sản

Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; tài sản là kỷ vật, di vật, đồ thờ cúng có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại”.

Theo như bạn trình bày là con bạn đã trộm của người khác số tiền là 30 triệu đồng và không nói tình tiết khác nên chúng tôi xác định con bạn có thể sẽ bị xử phạt theo quy định tại Khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015 như trên, với mức phạt đó là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến 3 năm.

 Vậy câu hỏi đặt ra là con bạn có thể được hưởng án treo hay không?

Để trả lời câu hỏi con bạn có thể được hưởng án treo hay không? chúng ta cần căn cứ vào những điều kiện được hưởng án treo, cụ thể Bộ luật hình sự năm 2015 đã quy định như sau:

“Điều 65. Án treo

Khi xử phạt tù không quá 03 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù, thì Tòa án cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách từ 01 năm đến 05 năm và thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định của Luật thi hành án hình sự”.

Như vậy, có 3 căn cứ để được hưởng án treo đó là:

Thứ nhất, về mức phạt tù, đó là căn cứ đầu tiên để tòa án xem xét có được hưởng án treo hay không. Theo đó, những người bị tòa án phạt tù không quá 3 năm, không kể tội đã phạm là tội gì để có thể được xem xét cho hưởng án treo. Do đó, con bạn nếu bị truy tố theo Khoản 1, điều 173, Bộ luật hình sự thì sẽ có mức hình phạt là từ 6 tháng đến 3 năm tù, có thể được xem xét cho hưởng án treo.

Thứ hai, về nhân thân người phạm tội: Người được hưởng án treo phải là người có nhân thân đương đối tốt. Có điều kiện này là do phải xem xét xem người phạm tội có khả năng tự giáo dục, cải tạo hay không để quyết định cho hưởng án treo. Theo như bạn trình bày thì con bạn mới phạm tội lần đầu, chưa có tiền án, tiền sự, và có thái độ ăn năn, hối lỗi, đây là một yếu tố tốt quyết định về nhân thân bởi con bạn chưa có tiền án, tiền sự. Hơn nữa, gia đình cũng là những người cán bộ, có giáo dục tốt, nên có thể Tòa án sẽ căn cứ vào đó để quyết định xem con bạn có khả năng tự giáo dục, và gia đình có khả năng ảnh hưởng tốt đến con hay không để xem xét về dấu hiệu này.

Thứ ba, có nhiều tình tiết giảm nhẹ: Tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điều 51, Bộ luật hình sự năm 2015, trong đó có quy định rất nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như: người phạm tội đã giảm bớt tác hại của tội phạm, người phạm tội tự nguyện sửa chữa, khắc phục thiệt hại, người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải…Nhiều tình tiết giảm nhẹ có nghĩa là phải có từ 2 tình tiết giảm nhẹ trở lên thì mới được xem xét hưởng án treo. Theo như bạn trình bày, chúng tôi thấy con bạn có những tình tiết giảm nhẹ sau:

– Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả.

– Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng

– Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải (gia đình nên khuyên người phạm tội phải thành khẩn khai báo vì đó là một tình tiết giảm nhẹ)

Như vậy, theo đó thì con bạn có thể được xem xét là có nhiều tình tiết giảm nhẹ do mới phạm tội lần đầu, gia đình đã bồi thường khoản tiền bị mất trộm, có thể được xem xét là tình tiết giảm nhẹ để được hưởng án treo.

 

TOP
(84 4) 3766 0555
(84 4) 3766 0555