Dịch vụ tư vấn theo vụ việc (“Gói dịch vụ số 2”)

Ngày đăng: 09/11/2020

  • Đại diện Doanh nghiệp tranh tụng tại Tòa án hoặc Trọng tài
  • Dịch vụ pháp lý liên quan đến việc thực hiện các thủ tục Hành chính/Pháp lý cho các giao dịch xin cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận, văn bản chấp thuận, đồng ý của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
  • Dịch vụ pháp lý liên quan đến quy định của pháp luật về đầu tư, tài chính bao gồm nhưng không giới hạn trong phạm vi: (i) xin giấy phép đầu tư, (ii) soạn thảo, rà soát, hỗ trợ pháp lý trong đàm phán các hợp đồng kinh tế, hợp đồng chuyển giao công nghệ, … (iii) soạn thảo, rà soát, hỗ trợ pháp lý trong đàm phán hợp đồng mua bán, đầu tư, kinh doanh bất động sản, hợp đồng hợp tác với các bên liên quan; (iv) tư vấn, soạn thảo, rà soát hồ sơ, thực hiện thủ tục đầu tư; (v) soạn thảo, rà soát hồ sơ liên quan thực hiện thủ tục đấu thầu, mua sắm tài sản, thiết bị trong và ngoài nước; (vi) soạn thảo, rà soát, hỗ trợ pháp lý trong đàm phán hợp đồng, hồ sơ liên quan đến trình tự thủ tục vay vốn, phát hành trái phiếu doanh nghiệp…
  • Dịch vụ pháp lý cho các giao dịch tái cơ cấu và đăng ký doanh nghiệp
  • Dịch vụ pháp lý cho các giao dịch về mua bán, sáp nhập doanh nghiệp và thoái vốn của DNNN
  • Các dịch pháp lý đặc thù khác theo yêu cầu

Căn cứ phạm vi công việc, thời gian cung cấp dịch vụ và kỹ năng chuyên môn cần thiết để tiến hành dịch vụ, S.U.N Việt Nam sẽ đề xuất mức phí dịch vụ cho từng gói dịch vụ tư vấn cụ thể và được tính trên cơ sở giảm 25% trên mức phí chuẩn tính theo giờ cho từng nhân sự dự kiến tham gia thực hiện dịch vụ.

Doanh nghiệp sử dụng gói dịch vụ pháp lý nào S.U.N Việt Nam sẽ đề xuất mức phí dự tính cho gói dịch vụ đó.

Ngoài phí dịch vụ pháp lý, những chi phí phụ (như chi phí đi lại, điện thoại, thư từ...) phát sinh liên quan đến việc thực hiện hợp đồng cũng sẽ được chi trả bởi Doanh nghiệp dựa trên mức phí thực tế phát sinh. Bất kỳ khoản phụ phí nào vượt quá 5 triệu đồng sẽ được xin chấp thuận trước bằng văn bản từ phía Doanh nghiệp. Mức phí này chưa bao gồm thuế GTGT 10% sẽ được tính trên hóa đơn do chúng tôi phát hành.

TOP
(84 4) 3766 0555
(84 4) 3766 0555