Dịch vụ tư vấn thường xuyên (Gói dịch vụ số 1)

Ngày đăng: 09/11/2020

S.U.N Việt Nam sẽ cung cấp gói dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên cho Doanh nghiệp đối với tất cả các vấn đề pháp lý liên quan đến tổ chức, hoạt động của Doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam, ngoại trừ các dịch vụ pháp lý được tính theo từng vụ việc cụ thể.

Phí dịch vụ pháp lý tư vấn thường xuyên được xác định trên cơ sở lĩnh vực hoạt động và phạm vi dịch vụ pháp lý yêu cầu cung cấp của Doanh nghiệp.

Ngoài phí dịch vụ pháp lý, những chi phí phụ (như chi phí đi lại, điện thoại, thư từ...) phát sinh liên quan đến việc thực hiện hợp đồng cũng sẽ được chi trả bởi Doanh nghiệp dựa trên mức phí thực tế phát sinh. Bất kỳ khoản phụ phí nào vượt quá 5 triệu đồng sẽ được xin chấp thuận trước bằng văn bản từ phía Doanh nghiệp. Mức phí này chưa bao gồm thuế GTGT 10% sẽ được tính trên hóa đơn do chúng tôi phát hành.

Hiện nay, S.U.N Việt Nam đã và đang cung cấp dịch vụ tư vấn thường xuyên cho:

  • Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
  • Công ty Mua Bán Điện (EPTC).
TOP
(84 4) 3766 0555
(84 4) 3766 0555